Novitá

Neuinstallation PERFECT Pipe

Periodo di realizzazione: Estate 2016 Paese: Francia Committente: Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) Progettista e direzione lavori: Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) Impresa di costruzioni: Lingenheld travaux publics, 67203 Oberschaefolsheim Fornitore PERFECT: Betonwerk Müller, Bernhard Müller GmbH, Breisach-Gündlingen